mobitrust

Plus dla Firm
najlepsza elastyczna oferta

Polkomtel S.A. świadczy wyłącznie usługę transmisji danych dla Mobilnego ePodpisu

Instrukcja Użytkownika

Wprowadzenie

Szanowny Kliencie – MobiTrust dziękuje za zakup usługi Mobilny ePodpis. Załączona karta SIM pozwala na złożenie podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

W niniejszym pakiecie startowym znajdują się:

 • Dedykowana karta SIM do podpisu elektronicznego ePodpis*
 • Startowy kod e-PIN do klucza prywatnego na karcie SIM
 • Kod e-PUK do odblokowywania kodu e-PIN (w bezpiecznej kopercie)
 • Hasło do ePodpisu (w bezpiecznej kopercie)
 • Dokument: „Informacje dla Subskrybenta”
 • Aplikacja Mobilnego Podpisu Elektronicznego na CD-ROM
 • Filmy instruktażowe na CD-ROM, które będą Ci pomocne w uruchomieniu i obsłudze ePodpis

* Standardowo karta SIM posiada swój PIN (o ten PIN telefon pyta tylko w czasie uruchomienia), oraz PUK. Dodatkowo (w bezpiecznej kopercie) znajdziesz e-PIN, e-PUK, które służą do zabezpieczenia ePodpisu. Dla łatwiejszego rozróżnienia kody dla ePodpisu nazwaliśmy e-PIN i e-PUK

Krok Pierwszy: Aktywacja usługi

W czasie do 14 dni od otrzymania tego pakietu, zadzwoni do Ciebie konsultant pod wskazany przez Ciebie w „Informacje dla Subskrybenta” telefon kontaktowy i przeprowadzi proces aktywacji usługi. Do tego procesu będzie wymagany startowy kod e-PIN, otrzymany w bezpiecznej kopercie, razem z kartą SIM. Konsultant poprosi o dane osobowe i zdalnie włączy usługę Mobilnego ePodpisu.

Krok Drugi: Instalacja Oprogramowania MobiTrust CSP

Uwaga: Instalacja MobiTrust CSP może odbyć się tylko po telefonicznej aktywacji usługi Mobilny ePodpis.

 Upewnij się, że Twój komputer spełnia następujące wymagania:

OS

MS Windows 2000, MS Windows XP, MS Windows Vista

Miejsce na twardym dysku

10 MB

Pamięć RAM

256 MB

Inne

Połączenie z Internetem na porcie 443

 

 

Po telefonicznej aktywacji usługi należy zainstalować oprogramowanie MobiTrust CSP dostarczone w pakiecie razem z kartą SIM. Oprogramowanie MobiTrust CSP instaluje oprogramowanie komunikacyjne oraz certyfikat kwalifikowany na stacji lokalnej.
Oto instrukcja instalacji Oprogramowania MobiTrust CSP:

Mobitrust mobilny ePodpis

 • Włącz komputer i włóż do napędu CD-ROM płytę z instalatorem oprogramowania MobiTrust CSP. Wybierz Setup.exe.
 • Podaj numer telefonu przyporządkowany do otrzymanej karty SIM z podpisem elektronicznym, oraz hasło, które jest dostarczone w bezpiecznej kopercie wraz z pakietem instalacyjnym.
 • Jeśli do połączenia z Internetem używasz serwera PROXY zaznacz opcję „Łączę się przy użyciu serwera PROXY” – program zapyta o konfigurację PROXY.
 • Kliknij „Instaluj”, aby zakończyć pracę instalatora.
 • Wyjmij z napędu CD-ROM płytę CD z instalatorem oprogramowania MobiTrust CSP.

Krok Trzeci: Korzystanie z usługi Mobilny ePodpis

Po aktywacji i usługi i zainstalowaniu MobiTrust CSP można składać podpis elektroniczny pod dokumentami i transakcjami dostępnymi w Internecie. Na Twoim komputerze został zainstalowany certyfikat kwalifikowany. Proces podpisu wygląda następująco:
 

1.  Przed złożeniem podpisu pod dokumentem zostaniesz poproszony o podanie hasła do ePodpisu. W ten sposób jesteś zabezpieczony przed otrzymywaniem na telefon nieuprawnionych żądań podpisania dokumentów. Jeśli jesteś jedynym użytkownikiem danego komputera, możesz zaznaczyć „Zapamiętaj hasło”. Użycie tej opcji naraża Cię na otrzymywanie nieuprawnionych żądań podpisania dokumentów na telefon. Mobitrust mobilny ePodpis
2.  Oprogramowanie MobiTrust CSP liczy unikalny skrót z identyfikujący podpisywany dokument i wyświetla go na ekranie komputera. Mobitrust mobilny ePodpis
3.  Po chwili na ekranie telefonu komórkowego pojawia się żądanie złożenia podpisu elektronicznego. Mobitrust mobilny ePodpis
4.  Abyś wiedział, jaki dokument podpisujesz na ekranie telefonu wyświetla się ten sam skrót dokumentu, który chcesz podpisać na komputerze. Sprawdź czy skrót na komputerze i na telefonie jest taki sam. Jeśli tak to zaakceptuj naciskając „OK.” na telefonie. Mobitrust mobilny ePodpis
5.  Aby zapewnić, że nikt inny, tylko uprawniony użytkownik, może złożyć podpis zostaniesz poproszony o podanie kodu e-PIN. Mobitrust mobilny ePodpis
6.  Po chwili na ekranie komputera pojawia się informacja o zakończeniu złożenia podpisu elektronicznego (wygląd zależny od aplikacji).

Obsługa ePodpisu: Program Asystent Konfiguracji

Mobitrust mobilny ePodpis

W zakładce „Zarządzanie” oprogramowania MobiTrust CSP można:

 • Zmienić e-PIN do klucza prywatnego na karcie SIM. Odpowiedni komunikat pojawia się na ekranie telefonu komórkowego.
 • Odblokować kod e-PIN za pomocą kodu e-PUK. Odpowiedni komunikat pojawia się na ekranie telefonu komórkowego.
 • UWAGA: Trzykrotne błędne podanie PUK powoduje trwałą blokadę ePodpisu i możliwości wykorzystywania usługi. Jeśli nie jesteś pewien e-PUK zadzwoń do MobiTrust (tel.: (12) 444 13 62
 • Zmienić hasło do ePodpisu.
 

Zastosowanie ePodpis w programie Płatnik

 
Mobilny ePodpis może być wykorzystywany w programie Płatnik do komunikacji z ZUSem. W celu skonfigurowania tego programu należy wykonać następujące kroki:

1.    Po uruchomieniu programu należy wybrać z menu Przekaz  > Rejestruj certyfikat kwalifikowany.
 
Mobitrust mobilny ePodpis

 

2.    Wybieramy kwalifikowany certyfikat użytkownika, a następnie Rejestruj.

Mobitrust mobilny ePodpis

 

3.    Zarejestrowany certyfikat możemy obejrzeć w zakładce Przekaz elektroniczny > Certyfikaty.

4.    Następnie w menu wybieramy Przekaz > Ustawienia przekazu elektronicznego...

 
Mobitrust mobilny ePodpis

 
5.  Wybieramy zakładkę Ustawienia ogólne. W okienku Metoda przekazu wybieramy:
a) Wysyłka automatyczna, oraz właściwy oddział ZUS.
b) lub Wysyłka samodzielna.

Mobitrust mobilny ePodpis

 
6.  Na koniec wybieramy zakładkę Certyfikaty i zaznaczamy opcję Do elektronicznej komunikacji z ZUS w zakresie przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych wykorzystywany będzie wskazany certyfikat kwalifikowany (dwukrotne kliknięcie otwiera okno certyfikatu). Aby zapisać ustawienia wybieramy OK.

Mobitrust mobilny ePodpis

 

Zagadnienia prawne

 • Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wywołuje skutki prawne określone w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. nr 130, poz. 1450), jeżeli został złożony w okresie ważności tego certyfikatu.
 • Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi,
 • Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu stanowi dowód tego, że został on złożony przez osobę określoną w tym certyfikacie, jako osobę składającą podpis.
 • Zasady wydawania, zawieszania i unieważniania certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz zakres i ograniczenia stosowania certyfikatów określone są szczegółowo w dokumentach „Polityka certyfikacji MobiCert Sp. z o.o. dla certyfikatów kwalifikowanych” udostępnianych w Internecie pod adresem http://www.mobicert.pl

Kontakt

•    Informacja handlowa - Polkomtel  : 0 605 801 801, 0 601 10 10 10  
•    Problemy z podpisywaniem – pomoc MobiTrust  : (12) 444 13 62 ; wsparcie@mobitrust.pl
•    Unieważnianie certyfikatów MobiCert  : (22) 584 89 94
•    Unieważnianie certyfikatów - KIR  : 0801 500 207; (22)546 02 07

Telefony pomocnicze

•    Infolinia Płatnik ZUS  : 0801 044 044; (22) 4333000; (22)6233000
•    Infolinia Płatnik (Asseco)  : 0 801 446 002
•    Infolinia eDeklaracje (Min. Finansów)  : (22) 694 49 74